Đóng

Bài viết mới nhất

Cập nhật thông tin từ các sản phẩm mới nhật và các giới thiệu từ chúng tôi . Hãy để chúng tôi mang lại những sản phẩm chất lượng nhất cho website của bạn.
 • vi
 • en
 • Tin Tức

  07/01/2019

  Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất đến 2020, tầm nhìn 2030

  Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch nhằm đáp ứng về cơ bản nhu cầu phân bón các loại cho sản xuất nông nghiệp và hóa chất bảo vệ thực vật, tham gia xuất khẩu; đầu tư xây dựng các tổ hợp công nghiệp hóa dầu, hóa dược, sản phẩm hóa chất cơ bản, phát triển sản xuất các nguyên liệu làm thuốc có thế mạnh, đặc biệt là dược liệu; hiện đại hóa dây chuyền công nghệ của nhóm sản phẩm tẩy rửa…

  Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1621/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất đến 2020, có tính đến năm 2030” (Quy hoạch).

  Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch nhằm đáp ứng về cơ bản nhu cầu phân bón các loại cho sản xuất nông nghiệp và hóa chất bảo vệ thực vật, tham gia xuất khẩu. Đầu tư xây dựng các tổ hợp công nghiệp hóa dầu, hóa dược, sản phẩm hóa chất cơ bản, phát triển sản xuất các nguyên liệu làm thuốc có thế mạnh, đặc biệt là dược liệu; hiện đại hóa dây chuyền công nghệ của nhóm sản phẩm tẩy rửa…

  Quy hoạch xác định phát triển 10 nhóm sản phẩm phân bón:

  – Sản xuất  nhóm phân bón hữu cơ với tổng công suất khoảng 500.000 tấn/năm, mở rộng nhà máy đạm Hà Bắc, nhà máy DAP số 2, nhà máy phân kali tại Lào, nhà máy tuyển quặng apatit  Bắc Nhạc Sơn…

  – Sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật: đầu tư mới nhà máy sản xuất hoạt chất họ azole và dẫn xuất công suất 1000 tấn/năm.

  – Phát triển nhóm sản phẩm hóa dầu: xây dựng mới nhà máy sản xuất axit terephthalic công suất 300.000 tấn/năm, nhà máy sản xuất nhựa polystyrene công suất 60.000 tấn/năm…

  – Sản phẩm hóa dược

  – Sản phẩm hóa chất cơ bản: đầu tư xây dựng 2 nhà máy sản xuất nitrat amon công suất 200.000 tấn/năm, ammoniac công suất 450.000 tấn/năm…

  – Sản phẩm nguồn điện hóa học

  – Sản phẩm nhóm sản phẩm khí công nghiệp

  – Nhóm sản phẩm cao su

  – Nhóm sản phẩm chất tẩy rửa

  – Nhóm sản phẩm sơn và mực in.

  Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư của Quy hoạch ước khoảng 15.118 triệu USD, lấy từ nguồn vốn trong nước, vốn nước ngoài.

  Các giải pháp thực hiện Quy hoạch bao gồm:

  – Giải pháp về tài chính tín dụng: khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển ngành công nghiệp hóa chất; ưu tiên cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật mới, ưu đãi cơ chế vay vốn đối với dự án đầu tư chiều sâu…;

  – Giải pháp về thuế: ưu đãi thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, máy móc trong nước chưa sản xuất được, tăng thuế nhập khẩu đối với loại thành phẩm và sản phẩm mà trong nước đã sản xuất được, ưu đãi về thuế và phí đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ…;

  – Giải pháp về thị trường: khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm tới các địa bàn nông thôn vùng sâu, vùng xa…;

  – Giải pháp về phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực;

  – Giải pháp phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;

  – Giải pháp về bảo vệ môi trường, giải pháp về đầu tư;

  – Đảm bảo nguồn nguyên liệu.

   (Nguốn: http://business.gov.vn)

  Tin Tức Related